“Autoriza o Poder Executivo a realizar gastos que especifica.”