“Autoriza o Poder Executivo a realizar gasto que especifica”.